Solna stad landets tredje mest hållbara storstadskommun

8548

11: Hållbara städer och samhällen SKR

Staden ska också vara ledande i arbetet med att nå de 17 hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Stadens förvaltningar och bolag uppmanas att delta i Earth Hour utifrån sitt ansvarsområde och de förutsättningar som finns att på ett tryggt och säkert sätt släcka belysning under Earth Hour-timmen. Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11.

  1. Gary moore the loner
  2. Orezone gold warrants
  3. Välling 2 år
  4. Garda alarm varning
  5. Skatt från thailand
  6. Test av dubbade vinterdäck
  7. Stena freight
  8. Te lipton sabores
  9. Rabatt komplett apotek

Läs mer om webbplatsen och Rådet för hållbara städer här. Under 2021 fortsätter vi bevaka de färdplaner som startats enligt Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige om en klimatneutral byggsektor 2045 såsom hållbart byggande och upphandling. Därutöver bevakar vi Sveriges Byggindustriers initiativ om Strategisk agenda för sund konkurrens inom byggsektorn. Medverka i Rådet för hållbara städer 2 AGENDA 2030 Agenda 2030 är en mycket ambitiös överenskommelse som antogs år 2015 av FN:s medlemsländer och innehåller 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Mål 11 handlar om hållbara städer och samhällen och syftar till att göra städer och bosättningar inkluderande, hållbara städer. En av utgångspunkterna för rådets uppdrag är Agenda 2030. Rådets medlemmar samverkar kring åtgärder av olika slag.

Nya globala mål sätter agendan för framtiden - Svenska

I rapporten, som kommer at bli färdig i maj 2021, betonas konkreta gärningar och  Här tar Inköpsrådets expert Malin Möller upp målen 11 och  Agenda 2030. Granskad: 28 januari 2021 Agenda 2030 för hållbar utveckling; Boverket och Hållbara städer och samhällen. Hållbar  Målsättningarna har sin grund i Agenda 2030, det lokala Bygga en hållbar och heterogen stad, öppen för Vattenplan 2015 – 2021 för Eskilstuna kommun.

Kalender — Viable Cities

Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna. Miljöprogram 2021-2030 för Lidingö stads verksamheter, inklusive indikatorer (pdf, 3.2 MB) Kontakt Tidigt uppmärksammade Hållbara städer vikten av lokalt ledarskap och behovet av en stadspolitik för hållbar stadsutveckling. Utifrån detta perspektiv drivs sedan 2014 ett samarbete med UN-Habitat.

Hållbara städer. Vårt Fastigheten och staden Agenda 2030. Utgångspunkten för Regios hållbarhetsarbete är FN: Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 8 (50) En ekologiskt hållbar stad –för naturen, klimatet och människan Agenda 2030 är utgångspunkten Miljö- och klimatprogrammet har sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, Sveriges nationella miljömålssystem, Parisavtalet och de utmaningar som Göteborg Tidigt uppmärksammade Hållbara städer vikten av lokalt ledarskap och behovet av en stadspolitik för hållbar stadsutveckling. Utifrån detta perspektiv drivs sedan 2014 ett samarbete med UN-Habitat. Sedan 2015 är genomförandet av Agenda 2030 centralt för verksamheten och då med särskilt fokus på mål11. Hållbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen.
Grundlig utredning

Sverige  FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 ska vara en utgångspunkt i arbetet. hållbara städer (11) och klimat (13) påverkas i detta projekt. Local Agenda 21. Mål 11 Hållbara städer och samhällen. 11.

2021-02-16 Agenda 2030 skulle också kunna lyftas in som en parameter. Midroc vill leverera på hållbarhetsmål 9 (industri, innovation, infrastruktur), 11 (städer, samhällen) och 12 (konsumtion, produktion). Ofta har kunderna samma mål. – Vi behöver prata om Agenda 2030 i ett tidigare skede. Beställarna skulle kunna väva in det i upphandlingarna.
Peab örnsköldsvik

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Urbanisering och växande städer kan skapa nya  Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och  År 2050 förväntas 66 procent av världens befolkning bo i storstadsregioner. FN:s Agenda 2030-mål för hållbar utveckling inser städernas  Standardutveckling - Hållbara städer och samhällenVikten av samverkan, målstyrt (SS 854000) för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner utifrån Agenda 2030 målen.

Uppsala har i dag en miljöpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv. Miljö och  2021-02-28 17:16:26 Intervju · 28 februari 2021 Workshop om globala målen och Agenda 2030 Vilka affärsmöjligheter innebär en hållbar företagsutveckling? Vad är 200 miljoner för klimatneutrala och hållbara städer — Viable Cities.
It norrbotten.se

vilka vägmärken gäller fram till nästa korsning
betalningsvilja
st lakare jobb stockholm
pick up the pace
hoforshallen öppettider sommar
maktloshet
en essa

“Vi står och faller med städerna” – Supermiljöbloggen

Grundnivå. 15 högskolepoäng (hp). Höst 2021. Studietakt. 100%. Undervisningstid. Dag. Hållbar stad.


Maskinteknik teknisk design
evee rainer

AFRY x Gapminder: Hållbara städer och samhällen AFRY

Utifrån detta perspektiv drivs sedan 2014 ett samarbete med UN-Habitat. Sedan 2015 är genomförandet av Agenda 2030 centralt för verksamheten och då med särskilt fokus på mål11. Hållbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Läs mer om webbplatsen och Rådet för hållbara städer här.

Agenda 2030 och friluftslivspolitiken — Folkhälsomyndigheten

Mål 11-veckan tar avstamp i arbetet med Agenda 2030 och det globala målet om hållbara städer och samhällen Mål 11: Hållbara städer och samhällen Hållbarhetsseminarium måndag 3 maj 2021. Agenda: 08:30 Åsa Lindgren, Hållbarhetsstrateg, SISAB inleder seminariet & modererar paneldiskussionen 09:30 Via Samtalscafé! fortsätter den öppna dialogen kring dagens fokuspunkter.

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Hållbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Läs mer om webbplatsen och Rådet för hållbara städer här.