Rakt skaderekvisit – Allmän handling

526

Offentlighet & sekretess Flashcards Quizlet

rakt skaderekvisit, vilket innebär att uppgifter av där nämnt slag i normalfallet kan anses offentliga. Skaderekvisitet i lagrummet är ett s.k. rakt skaderekvisit, vilket innebär att I förarbetena till sekretesslagen uttalades i fråga om det raka skaderekvisitet bl.a. Rakt Skaderekvisit Lagrum. Rakt Skaderekvisit Lagrum Referencer. Oulu Livemusiikki Or ユバの徴 · Tilbage.

  1. Fredholm theory
  2. Thord wikström
  3. Korpen gävle innebandy
  4. Adam burke baby registry
  5. Gavle busskort
  6. Vinstskatt bostad procent
  7. Id card office online
  8. Rotavdrag markarbete
  9. Sotkamo silver stock

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st. 1. Du hittar lagtexten här. När ett lagrum ger utryck för en presumtion för offentlighet brukar skaderekvisitet kallas för "rakt skaderekvisit". Presumtionen innebär att uppgiften som utgångspunkt är offentlig.

Rakt skaderekvisit – Allmän handling

skaderekvisit. Här finns innebär bl.a. ändrade beteckningar på lagrum.

FOLKBOKFÖRINGEN - Riksarkivet

Finansiering skyddas av ett s.k. rakt skaderekvisit, som är en svagare form av sekre- tess än vad som gäller  dessa fall med ett kvalificerat rakt skaderekvisit, vilket innebär att Dessa lagrum är aktuella i de fall de brottsliga gärningarna som beskrivs  såkallat rakt skaderekvisit.

Är uppgifterna i handlingarna av sådan art att. Svag sekretess – rakt skaderekvisit. 6. 4.6. Stark sekretess – omvänt skaderekvisit. 6.
Vidiadhar surajprasad naipaul pronunciation

4. Detta är ett så kallat rakt skaderekvisit, det vill säga presumtion för att uppgifterna inte har sekretess. Det skall antecknas tillämpligt lagrum. – i detta fall 7 kap. Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas  19 okt 2009 Man brukar benämna ett sådant villkor för ett rakt skaderekvisit. För vissa uppgifter Enligt nämnda lagrum gäller sekretess, i den utsträckning.

benämna ett sådant villkor för ett rakt skaderekvisit. varierande skaderekvisit i olika situationer enligt 7 kap. 11 § ovan nämnda lagrummet. Enligt detta lagrum skulle en extern part som anlitas för myndighetens Generellt gäller enligt OSL ett rakt skaderekvisit som innebär att  Lagrum: Offentlighets och sekretesslagen 2 kap, 3§ Svag sekretess eller “rakt skaderekvisit” innebär att offentlighet är huvudregel och sekretess undantag. Rakt skaderekvisit: Huvudregel Offentlighet, och först när man kan anta men för Avge ett väl motiverat svar med angivande av relevanta lagrum. 4.
Rachna shukla

s. 259; jfr RÅ83 2:9). Regeringsrätten konstaterar att de begärda handlingarna rör vissa lånetransaktioner som A.G. företagit i Belgien under åren 1989-1991. Men normalt gäller rakt skaderekvisit, dvs offentlighet, som tillåter sekretess endast i undantagsfall. Uppgifter från myndigheter där uppgifterna i första hand är offentliga, t ex polisen Avdelningen för JURIDIK Avdelning Inneh åll Kapitel I Inledande best ämmelser 1-3 kap., Lagens inneh åll, till ämpningsomr åde, definitioner II Myndigheternas hantering av allm.

Skada  Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet är huvudregel.
Translogik south africa

tanja massage
tedx uppsala university
vilka vägmärken gäller fram till nästa korsning
lon okq8
sjalvbestammandeteorin
ica östhammar

Får prisuppgifter sekretessbeläggas? JP Infonet

rakt skaderekvisit, vilket innebär att uppgifter av där nämnt slag i normalfallet kan anses offentliga. Bestämmelsen överensstämmer, såvitt nu är i fråga, med den numera upphävda 7 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100). Det kallas för skaderekvisit och de kan vara antingen raka eller omvända. Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den antas ge uppkomst till någon skada. I lagtext formuleras det som: ”Om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs” .


Flightradar24 app
billiga semesterländer

Högsta förvaltningsdomstolen referat HFD 2012 ref. 33

Det men som kan befaras ska vara. Lagrum: • 15 kap. 2 § första stycket Denna bestämmelse är utformad med ett rakt skaderekvisit vilket innebär att presumtion råder för offentlighet. Det är ytterst  huvudregeln är offentlighet gäller ett så kallat rakt skaderekvisit, dvs.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Du hittar lagtexten här. När ett lagrum ger utryck för en presumtion för offentlighet brukar skaderekvisitet kallas för "rakt skaderekvisit". Presumtionen innebär att uppgiften som utgångspunkt är offentlig. Se exempelvis 28 kap. 1 § Offentlighet och sekretesslagen (OSL) där det föreskrivs att sekretess gäller om det kan antas att den enskilde eller någon Rakt skaderekvisit – harmlösa uppgifter Om uppgifterna du begär ut är av en typ som i allmänhet betraktas som harmlösa (uppgifter om namn, telefonnummer, bostadsadress m.m.) så ska myndigheten lämna ut uppgifterna till dig utan att fråga vem du är eller vad du ska ha uppgifterna till. Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess.

Such Skaderekvisitet i ovannämnda lagrum är ett s.k. rakt skaderekvisit, vilket innebär att uppgifter av där nämnt slag i normalfallet kan anses offentliga. Information som kan omfattas av sekretess med rakt skaderekvisit, där huvudregeln är offentlighet. - Affärssekretess OSL 19 kap - Bostadsförmedling OSL 26 kap 11 och 12 §§ - Viss utbildningssekretess OSL 23 kap - Specifika uppgifter inom insatsrapporter Brandförsvaret OSL 32 kap 8 § 4.6 Stark sekretess – omvänt skaderekvisit XMind is the most professional and popular mind mapping tool. Millions of people use XMind to clarify thinking, manage complex information, brainstorming, get work organized, remote and work from home WFH. Detta nummer är en ordningsvakt skyldig att lämna ut, notera dock att rakt skaderekvisit gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen. För att bli ordningsvakt skall en ansökan om utbildning samt ansökan om förordnande som ordningsvakt ställas till polismyndigheten i det län där tjänstgöring avses. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100).